Het inzetten van buitenlands personeel in tal van Europese landen is een startegische oplossing geworden die onze klanten een duidelijk concurrentievoordeel biedt. Er blijft een grote vraag bestaan naar arbeiders met gespecialiseerde technische vaardigheden, gekwalificeerd personeel voor de industriële en mechanische sector, diverse logistieke oplossingen alsook seizoensgebonden uitzendkrachten. Wij ondersteunen onze klanten bij het vinden van deze schaarse vaardigheden te vinden door markttendensen te observeren en onze benadering af te stemmen op het recruteringsproces. Onze medewerkers voldoen aan alle klantspecifieke noden, beschikken over de gevraagde vaardigheden en zorgen zo voor toegevoegde waarde en een directe bijdrage aan het optimale productiviteit van een organisatie of project.

De schaal waarop wij opereren en onze internationale mogelijkheden stellen ons in staat om een groot aantal bekwame en hoogopgeleide technici in te zetten en de oplossingen te vinden waarnaar onze klanten op zoek zijn.

Wat GRUPACON dat extra concurrentievoordeel geeft is onze ervaring en ons streven naar innovatie. Wij zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen en het aanmoedigen van onze gedreven mensen om hun volledige potentieel te benutten.

Onze onwrikbare toewijding bij het vinden van betere werkwijzen helpt ons bij het leveren van duurzame resultaten.

Waarom GRUPACON?

  • Expertise in elk van onze sectoren.
  • Kostenefficiënte en innovatieve oplossingen.
  • Flexibiliteit bij het tegemoetkomen aan personeelsbehoeften in een markt die kampt met tekorten aan vereiste vaardigheden.
  • Hoge veiligheidsnormen, een goede arbeidskwaliteit en goede operationele prestaties.
  • Toewijding aan duurzaamheid

Directe plaatsing (Direct Placement)

Bij directe plaatsing neemt GRUPACON alle verantwoordelijkheden voor het aanwerven en screenen van de kandidaten op zich zodat u zich kunt concentreren op uw werk. Door in zee te gaan met een uitzendkantoor als GRUPACON kunt u gebruikmaken van een professioneel recruteringsteam dat bij het selecteren van de perfecte medewerker toegang heeft tot diverse aanwervingskanalen. Bedrijven maken graag gebruik van directe plaatsing om hun personeelsbestand uit te breiden in verband met projectmatige werkzaamheden en om hun medewerkersaantallen te verhogen of aan te vullen.

Tijdelijke personeelsbezetting

GRUPACON is een uitzendkantoor dat is gespecialiseerd in flexibele oplossingen voor uw personeelsbezetting. Tal van bedrijven maken gebruik van uitzendkantoren in hun zoektocht naar talent en om hun personeelsbestand te kunnen aanpassen naargelang de cyclische noden in hun branche. Wij zijn in staat om onze klanten te voorzien van uitzendkrachten op grond van een arbeidsovereenkomst, een C2H-formule (contract-to-hire) of via directe plaatsing (direct placement) opdat zij hun personeelsbestand snel zouden kunnen uitbreiden en weer verkleinen.

Uitzendwerk op basis van een arbeidsovereenkomst

Met onze contractuele personeelsbezetting kunnen onze klanten op korte termijn tegemoet komen aan hun behoefte aan gekwalificeerd personeel. Bedrijven maken graag gebruik van een contractuele personeelsbezetting via uitzendkantoren om aankomende projecten te ondersteunen, om tegemoet te komen aan seizoensgebonden personeelsvereisten en om hun personeelsbestand te verkleinen in luwe periodes. De individuele aanstelling van arbeidskrachten op basis van een arbeidsovereenkomst geeft uw bedrijf de mogelijkheid om het gewenste personeelsbestand aan te houden, het beschikbare talent te behouden en tegelijkertijd uw personeelskosten t