Terminal Kontenerowy

Terminal kontenerowy jest miejscem, do którego docierają kontenery transportowane przez statki. Jest w głównej mierze powierzchnią, na której kontenery morskie są przeładowywane do ich dalszego transportu. Taki przeładunek odbywać się może między statkami, barkami lub między środkami transportu lądowego, zwłaszcza między samochodami i pociągami. Terminale takie są przeważnie częścią większego portu, ulokowane są w okolicy najważniejszych z punktu widzenia logistycznego miast, z dobrą siecią dróg i kolei. Terminal składa się z nabrzeży, przy których dochodzi do załadunku i rozładunku statków oraz strefy ogólnodostępnej, gdzie kontenery są ładowane lub rozładowywane na / z samochodów, pociągów. Kontenery ustawiane są w stosy na placach składowych, ułatwiając tym samym operacje odbywające się w części nabrzeża i strefie ogólnodostępnej podczas rozładunku statków i dalszych przeładunków.

Jako operator terminalowy, na terminalach kontenerowych nasi sztauerzy i operatorzy wykonują różnego rodzaju prace, w tym:

 

 • Cumowanie
 • Mocowanie i rozmocowywanie kontenerów
 • Operator dźwigu
 • Pracownik obsługi luku
 • Nadzorca
 • Operatorzy: STS, RTG, urządzenia przeładunkowe, mobilne dźwigi, wózki widłowe i innych urządzeń
 • Ekspedytorzy
 • Gospodarze statków
 • Obsługa statku i bramek
 • Planiści

 

Ładunki masowe

Terminale ładunków masowych obsługują ładunki masowe, które charakteryzują się następującymi cechami:

 • jednorodnością, przewożone są w dużych partiach.
 • podziałem na ładunki suche, płynne i specjalne.
 • niską wartością jednostkową. Zawierają np. węgiel, rudę żelaza, nawozy, tarcicę, zboże, ziarna, piasek itp.
 • Ładunki masowe są transportowane drogą morską, lądową lub koleją w dużych ilościach luźno tranzytem (całe – na statkach)

Zadania wykonywane przez pracowników portowych GRUPACON na terminalu ładunków masowych:

Trymowanie/uporządkowanie ładunków masowych na statkach – nawet równomierne rozmieszczenie / rozsypanie ładunku w ładowni towarowej
Zmiana lokalizacji lub przemieszczenie luźnych ładunków w magazynach (np. w silosach, podajniki)

Usuwanie resztek po ładunkach sypkich / pozostałości po luźnych ładunkach z ładowni statków lub środków transportu lądowego (np. wagony z węglem, samochody)

Usuwanie rozsypów po przeładowaniu ładunku na torach kolejowych lub na nabrzeżu.

Obsługa stanowisk wyładowczych środków transportu (samochody, wagony)

Obsługa urządzeń na terminalach (np. ładowarki, spycharki, etc.)

Ładunek drobnicowy – drobnica

Terminale drobnicowe obsługują wszystkie ładunki zjednostkowane tzn. przewożone w sztukach bez względu na wielkość ładunku i rodzaj jego opakowania. Ładunki takie potocznie nazywamy drobnicą. Wyróżnia się dwa typy drobnicy: drobnica konwencjonalna – pakowana jednostkowo (break-bulk cargo), drobnica zunifikowana – luźna np. w kontenerze (unitized cargo).

Drobnica konwencjonalna (tradycyjna) jest ładunkiem, który podczas działań operacyjnych ze statku na brzeg jest przemieszczany w systemie pionowym (załadunek pionowy lo-lo: podnoszenie/opuszczanie) za pomocą dźwigów portowych zamocowanych zwykłymi lub specjalnymi pasami linowymi.

Drobnica konwencjonalna może być dalej podzielona na tzw. ciężki ładunek i mieszany ładunek ogólny. „Ciężki ładunek” lub „ponadgabarytowy” ładunek jest ładunkiem, którego wielkość i waga przekraczają przepisowe normy i który dlatego wymaga zastosowania specjalnych technologii przeładunkowych (np. użycie kilku przybrzeżnych żurawi współpracujących ze sobą, dźwigów ruchomych lub nawet dźwigów pływających.

GRUPACON zatrudnia wykwalifikowanych dokerów i operatorów na terminalach drobnicowych do obsługi statków (typu lo-lo, ro-ro), pociągów, ciężarówek i w magazynach do wykonania następujących zadań:

 • 1. Usługi magazynowania towarów – przeładunek i konfekcjonowanie towarów, usługi dostosowane do rodzaju towaru, załadunek i rozładunek kontenerów.
 • 2. Zadania wykonywane na statkach drobnicowych – kierowanie załadunkiem i rozładunkiem (lukowy)
 • 3. Zadania na nabrzeżu – ustawianie kontenerów na dźwig i obsługa urządzeń podnoszących (takielarz).
 • 4. Zadania na lądzie – kierowanie ruchem ładunków ro –ro (osoba sygnalizująca ruch)
 • 5. Obsługa kontroli celnej
 • 6. Obsługa urządzeń przeładunkowych w terminalu – np. dźwigi, suwnice, wózki widłowe, ciężarówki transportowe terminalu
 • 7. PRACA