Wizja

Usługi przemysłowe jest to coś co wyróżnia GRUPACON i potwierdzamy ten fakt każdego dnia. Działamy w duchu dobrej współpracy zarówno z naszymi pracownikami jaki i klientami. Zawsze głęboko angażujemy się w pracę dla tych, którzy powierzają nam swój biznes. Jesteśmy przekonani, że wchodząc w „partnerstwo” z naszymi pracownikami i klientami tworzymy środowisko, które sprzyja kreowaniu najwyższej wydajności i satysfakcji.

MISJA

Głównym celem firmy Grupacon jest wykonywanie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów we współpracy z wykwalifikowanymi pracownikami, którzy zawsze wykonają prace zgodnie z oczekiwaniami klientów.
Zależy nam na najwyższej jakości usług i kreatywnych zindualizowanych strategiach.
Ponadto celem naszym jest zapewnienie jak najlepszej indywidualnej obsługi poprzez wspieranie współpracy partnerskiej zarówno z klientami jak i pracownikami.
Dzięki szczegółowej analizie zadań pragniemy zapewnić najlepsze rozwiązania i najlepiej dobranych pracowników.

Podstawową wartością jest bezpieczeństwo. W codziennej pracy działamy świadomie i rozsądnie, zapewniając sobie i naszym zespołom pracowniczym maksimum bezpieczeństwa.
Nasi ludzie: My i nasi pracownicy działamy wspólnie jako wysoce efektywna drużyna i realizujemy to co obiecujemy.
Klienci: Budujemy silne relacje z Klientami i tworzymy wartość dodaną dla Klientów.
Doskonałość: W naszych działaniach nieustannie szukamy lepszych rozwiązań.
Stabilność: Nasze decyzje i działania są etyczne, odpowiedzialne i zrównoważone, pomagają osiągnąć środowiskowy, ekonomiczny oraz społeczny dobrobyt dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Cele:

Rentowność:
Zapewnienie wysokich dochodów w stosunku do poniesionych kosztów w działalności biznesowej.
Wydajność: Zapewnienie naszym pracownikom wszelkich środków koniecznych do maksymalizacji efektywności działań.
Obsługa Klienta: Dbanie o komfort i zadowolenie naszych Klientów podczas całej realizacji.
Utrzymanie stałych pracowników: Kształtowanie i podtrzymywanie pozytywnego i jednocześnie wydajnego środowiska pracy.
Polityka zarządzania zmianami: Tworzenie dynamicznej organizacji, która jest gotowa sprostać największym wyzwaniom w naszej branży.
Marketing: Rozwijanie partnerskich kontaktów biznesowych, które pomogą naszej firmie zwiększyć udział w rynku.

Strategia

GRUPACON: ZAPEWNIENIE TEGO, CO NAJLEPSZE Z DWÓCH ŚWIATÓW
Firma GRUPACON łączy w sobie, to co najlepsze z dwóch światów: unikalny zakres rozwiązań dostosowany do potrzeb klientów oraz konkurencyjną przewagę dzięki współpracy z solidnym dostawcą i wykwalifikowanymi i doświadczonymi pracownikami. Wspieramy naszych klientów obserwując tendencje na rynku i dopasowując system rekrutacji i szkoleń. Wielkość naszej firmy i jej międzynarodowy charakter umożliwiają dostęp do dużej liczby wykształconych i wykwalifikowanych pracowników. To co nas wyróżnia to nasze doświadczenie, poszukiwanie innowacji, ciągły rozwój i zachęcanie pracowników do wykorzystania w jak najwyższym stopniu swojego potencjału.

Dlaczego GRUPACON ?
• Wysoki poziom fachowej wiedzy w każdej dziedzinie naszej działalności
• Efektywne kosztowo, wydajne i innowacyjne rozwiązania
• Elastyczność na rynku pracy, w którym występuje niedobór wykwalifikowanej siły roboczej
• Wysokie normy w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i jakości