Containerterminal

Een containerterminal is een plaats waar containers aankomen die door schepen vervoerd worden. Het is hoofdzakelijk een gebied waar zeecontainers voor verder transport worden overgeladen. Een dergelijke overslag kan plaatsvinden tussen schepen, binnenschepen of tussen transportmiddelen voor vervoer over land, en dan met name vrachtwagens en treinen.

Containerterminals maken doorgaans deel uit van een grotere haven en liggen meestal in de buurt van een grote stad die vanuit logistiek oogpunt belangrijk is en die een goed wegen- en spoorwegnet heeft.

Een terminal bestaat uit kades waar de schepen geladen en gelost worden en een algemeen toegankelijke zone waar de containers worden geladen of gelost op/vanaf vrachtwagens en treinen. De containers worden gestapeld op stapelplaatsen wat de activiteiten aan de wal en in de algemeen toegankelijke zone vergemakkelijkt terwijl het laden en lossen van de schepen voortgang vindt.

Als terminal operator binnen een containerterminal bieden we met onze havenarbeiders en operators verscheidene diensten aan zoals:

 • Afmeren
 • Sjorren
 • Bestuurder kraansystemen en hijswerktuigen (rigger)
 • Bediener luiken (hatch worker)
 • Ploegbaas
 • Bedieners STS, RTG, reachstacker, mobiele kranen, vorkheftricks, empty handlers
 • Ship hosts
 • Expediteurs
 • Planners
container-terminal
container-terminal-21

Bulkgoederen

Terminals voor bulkgoederen verwerken bulkgoederen. Deze goederen hebben de volgende kenmerken:

 • Het is homogeen en wordt in grote partijen vervoerd.
 • Het wordt onderverdeeld in droge, natte en bijzondere bulk.
 • Het heeft een lage eenheidswaarde zoals bijvoorbeeld steenkool, ijzererts, kunstmest, timmerhout, graan, zand, enz.
 • Bulkgoederen worden meestal in grote hoeveelheden los (onverpakt op schepen) vervoerd via de zee, binnenwateren of met de trein.

Werkzaamheden die door GRUPACON medewerkers worden verricht in terminals voor bulkgoederen omvatten:

 • Trimmen van schepen – gelijkmatig verdelen/verspreiden van bulkgoederen in het scheepsruim.
 • Verplaatsen of verschuiven van losse lading in de opslagruimtes (bijv. in silo’s, feeders).
 • Verzamelen van resten van losse vracht uit de laadruimte van schepen of vervoersmodaliteiten voor transport over land (bijv. kolenwagens, vrachtwagens).
 • Verzamelen van resten na de afhandeling van vracht op treinsporen of op de wal.
 • Beheren van losplaatsen van transportmiddelen (vrachtwagens, treinwagons).
 • Bedienen van terminalfaciliteiten zoals laadwagens, bulldozers, enz.
bulk2
general-2

Stukgoederen

Stukgoedterminals verwerken elke vorm van goederen die per stuk of verpakt vervoerd worden, ongeacht de omvang van de goederen en het verpakkingstype. Dergelijke goederen worden informeel ook wel stukgoederen genoemd. Bij stukgoederen wordt onderscheid gemaakt tussen breakbulk goederen en uniforme stukgoederen.

(Conventionele) breakbulk goederen zijn samengevoegde goederen die tijdens het lossen van het schip d.m.v. een verticaal vrachtafhandelingssysteem (lo-lo: lift on/lift off) naar de wal worden gebracht door havenkranen die met gewone of speciale hijslussen zijn uitgerust.

Breakbulk goederen kunnen verder worden opgedeeld in zogenaamde zware stukken en gemengde stukgoederen. “Zware” of “bovenmaatse” goederen zijn goederen waarvan de omvang en het gewicht de voorgeschreven limieten overschrijdt en die daardoor speciale overslagtechnieken vereisen (bijv. het gebruik van verschillende simultaan opererende kranen op de kade, mobiele kranen of zelfs drijvende kranen).

GRUPACON levert gekwalificeerde havenarbeiders en bedieningspersoneel voor stukgoedterminals met betrekking tot schepen (lo-lo, ro-ro), treinen, vrachtwagens en in de opslagplaatsen voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

 • Magazijnwerk – overslag en het verpakken en aanpassen van goederen, vullen en legen van containers
 • Werkzaamheden op stukgoedschepen – regelen van laad- en loswerkzaamheden (hatch worker)
 • Werkzaamheden op de kade – lading aan kranen en hijsapparatuur bevestigen (rigger)
 • Werkzaamheden aan de wal – reguleren van de afhandeling van ro-ro ladingen (seingever)
 • Werkzaamheden bij douanecontroles
 • Bedienen van overslagapparatuur zoals hijskranen, rijbruggen, vorkheftrucks, vrachtwagens, enz.
general
bulk-2